Aqidah Islam (TPD2020-Erik Tauvani)

Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan penting  tentang  aqidah Islam meliputi konsepsi aqidah Islam  sebagai sistem keimanan dalam Islam serta signifikansi aqidah dalam kehidupan dunia dan akhirat