Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (C-D-E-F)

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan mata kuliah yang membahas penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.